बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाइ मिति २०७३।१२।२५ गते खुला दिसा मुक्त घोषणा गरियो ।