विश्व बातावरण दिवस मनाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना