FAQs Complain Problems

वडा नं २

Nepali

२०६८को जनगणना अनुसारको जनसंख्या विवरण 

सि.न घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या महिला  पुरुष
१४५३ ६१२९ ३०३२ ३०९७

वार्डको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु

सि.न नाम थर पद सम्पर्क नं
राजेन्द्र खड्का वडा अध्यक्ष 9841363519
ज्ञान्द्रा कार्की थापा महिला सदस्य 9818811064
अनिता मिजार दलित महिला सदस्य 9818278312
जय बहादुर लामा सदस्य 9841450387
राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य 9851029538

वार्ड का कर्मचारीहरु

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नं कार्यलयको फोन नं 
1        
         
Ward Contact Number: 
01-472746