वडा नं ३

२०६८को जनगणना अनुसारको जनसंख्या विवरण 

सि.न घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या महिला  पुरुष
१२३१ ५३७२ २६३७ २७३५

वार्डको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु

सि.न नाम थर पद सम्पर्क नं
बाल कृष्ण श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष 9841339210
धनमाया डंगोल महिला सदस्य 9818190531
बबिता रम्तेल दलित महिला सदस्य 9813433719
विमला न्यौपाने सदस्य 9803712295
आकाश धिताल सदस्य 9841170967

वार्ड का कर्मचारीहरु

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नं कार्यलयको फोन नं 
1 पशुपति चुदाली वडा सचिव 9860210944 01-4370131
         
Nepali