वडा नं ४

२०६८को जनगणना अनुसारको जनसंख्या विवरण 

सि.न घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या महिला  पुरुष
१२३० ५२०४ २५९१ २६१३

वार्डको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु

सि.न नाम थर पद सम्पर्क नं
राजु खड्का वडा अध्यक्ष 9851199116
रमिला वाग्ले महिला सदस्य 9841081156
मञ्जु परियार दलित महिला सदस्य 9849279486
श्रिराम के.सि सदस्य 9851092602
शिवराम भण्डारी सदस्य 9851042961

वार्ड का कर्मचारीहरु

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नं कार्यलयको फोन नं 
ज्ञानेन्द्र पराजुलि वडा सचिव 9841031087 01-4371419
         
Nepali