तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तिो लाग्यो?

अति राम्रो
11% (28 votes)
राम्रो
23% (59 votes)
नराम्रो
18% (45 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
37% (95 votes)
ठिकै
12% (30 votes)
Total votes: 257