तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तिो लाग्यो?

अति राम्रो
11% (30 votes)
राम्रो
22% (63 votes)
नराम्रो
17% (47 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
38% (108 votes)
ठिकै
12% (34 votes)
Total votes: 282