FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
12% (60 votes)
राम्रो
19% (94 votes)
नराम्रो
18% (92 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
39% (199 votes)
ठिकै
12% (59 votes)
Total votes: 504