तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तिो लाग्यो?

अति राम्रो
14% (15 votes)
राम्रो
26% (29 votes)
नराम्रो
16% (18 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
36% (40 votes)
ठिकै
8% (9 votes)
Total votes: 111