तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तिो लाग्यो?

अति राम्रो
12% (25 votes)
राम्रो
21% (45 votes)
नराम्रो
17% (36 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
38% (81 votes)
ठिकै
11% (24 votes)
Total votes: 211