FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
12% (59 votes)
राम्रो
19% (91 votes)
नराम्रो
17% (84 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
40% (192 votes)
ठिकै
12% (58 votes)
Total votes: 484