तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तिो लाग्यो?

अति राम्रो
12% (16 votes)
राम्रो
25% (33 votes)
नराम्रो
17% (22 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
37% (49 votes)
ठिकै
8% (11 votes)
Total votes: 131