तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तिो लाग्यो?

अति राम्रो
11% (25 votes)
राम्रो
22% (52 votes)
नराम्रो
18% (42 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
38% (91 votes)
ठिकै
12% (28 votes)
Total votes: 238