तपाईलाई नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तिो लाग्यो?

अति राम्रो
11% (29 votes)
राम्रो
22% (61 votes)
नराम्रो
17% (47 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
38% (105 votes)
ठिकै
11% (31 votes)
Total votes: 273