FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

Documents Post date
सार्वजनिक विद्यालयबाट सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ PDF icon सार्वजनिक विद्यालयबाट सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम.pdf 06/07/2024 - 11:10
सार्वजनिक जग्गा तथा सरकारी सम्पत्ति संरक्षण र उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०८० PDF icon सार्वजनिक जग्गा तथा सरकारी सम्पत्ति संरक्षण र उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf 05/29/2024 - 16:04
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि Biometric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धी सूचना PDF icon Biometric Verification.pdf 05/14/2024 - 06:53
एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन कोष कार्यविधि २०८० PDF icon लेखा समितिको कार्य सम्पादन कार्यविधि, २०८०.pdf 05/03/2024 - 14:48
बाल क्लब नमुना- विधान PDF icon बाल क्लब नमुना- विधान.pdf 05/03/2024 - 14:47
कपन बहुमुखी क्याम्पस सञ्_चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० PDF icon कपन बहुमुखी क्याम्पस सञ्_चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf 05/03/2024 - 14:45
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको लेखा समितिको कार्य सम्पादन कार्यविधि, २०८० PDF icon लेखा समितिको कार्य सम्पादन कार्यविधि, २०८०.pdf 05/03/2024 - 14:33
घरपालुवा कुकुर बिरालो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon घरपालुवा तथा सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० final.pdf 03/27/2024 - 14:37
बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति ऐन २०८० PDF icon बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति (गठन तथा सञ्‍चालन) ऐन, २०८०.pdf 01/28/2024 - 20:56
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका नगर अस्पताल सञ्‍चालन कार्यविधि २०८० PDF icon नगर अस्पताल सञ्_चालन कार्यविधि, २०८०.pdf 01/24/2024 - 17:27
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८० PDF icon जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०८०.pdf 01/23/2024 - 13:38
स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोगात्मक अभ्यास व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० PDF icon स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रयोगात्मक अभ्यास व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० website (1).pdf 12/17/2023 - 10:50
कृषि तथा पशुपन्छी नीति, २०८० PDF icon कृषि तथा पशुपन्छी नीति, २०८०.pdf 08/30/2023 - 15:11
अल्ट्रासाउण्ड मेसिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० PDF icon अल्ट्रासाउण्ड मेसिन सञ्_चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० final.pdf 08/30/2023 - 13:06
शिक्षक बैंक व्यवस्थापन कार्यविधी २०८० PDF icon शिक्षक बैक कार्यविधि, २०७९ final.pdf 08/30/2023 - 13:05
प्रधानाध्यापक छनौट तथा पदस्थापन कार्यविधि २०८० PDF icon प्रधानाध्यापक छनौट तथा पदस्थापन कार्यविधि २०८० final (1).pdf 07/19/2023 - 16:43
आर्थिक ऐन, २०८० PDF icon Aarthik ayn Final1 (1).pdf 07/19/2023 - 11:32
बालबालिका सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon balbalika b.n.p. 2079 final (1) (2).pdf 05/17/2023 - 11:06
विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७९ PDF icon विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७९.pdf 04/30/2023 - 11:39
नगर छात्रवृत्ति कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ PDF icon नगर छात्रवृत्ति कोष सञ्_चालन कार्यविधि, २०७९.pdf 04/30/2023 - 11:38
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७८ PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७८.pdf 04/30/2023 - 11:38
होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ PDF icon होमस्टे सञ्_चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf 04/30/2023 - 11:37
बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ PDF icon बिषयगत समिति (कार्यसञ्_चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf 04/30/2023 - 11:37
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्_चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (1).pdf 04/26/2023 - 15:57
बूढानीलकण्ठ नगर युवा परिषद कार्यबिधि, २०७७ PDF icon 13 बूढानीलकण्ठ नगर युवा परिषद कार्यबिधि final.pdf 04/18/2023 - 13:14
विनियोजन ऐन २०७९ PDF icon biniyojan ain 079.pdf 01/18/2023 - 14:56
आर्थिक ऐन २०७९ PDF icon Arthik Ain 2079.pdf 08/02/2022 - 11:16
कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७८ PDF icon 3 कार्यसञ्_चालन निर्देशिका २०७८.pdf 06/27/2022 - 17:01
जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका PDF icon 9 जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका.pdf 06/27/2022 - 10:29
प्राङ्गारिक मलमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७७ PDF icon 4 प्राङ्गारिक मल बूढानीलकण्ठ.pdf 06/27/2022 - 10:27
फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ scanned.pdf 06/10/2022 - 10:49
उपभोक्ता समिति गठन, आयोजना सञ्_चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, आयोजना सञ्_चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ scanned (1).pdf 06/10/2022 - 10:48
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ scanned.pdf 06/10/2022 - 10:47
घ वर्गको निर्माण व्यवसfयी इजाजतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसfयी इजाजतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ scanned.pdf 06/10/2022 - 10:46
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ scanned (1).pdf 06/10/2022 - 10:46
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ PDF icon न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ scanned.pdf 06/10/2022 - 10:44
सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon सहकारी ऐन, २०७५ scanned.pdf 06/10/2022 - 10:43
स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नविकरणसम्बन्धी निर्देशिका,२०७६ PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नविकरणसम्बन्धी निर्देशिका,२०७६ scanned.pdf 06/10/2022 - 10:42
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ scanned.pdf 06/10/2022 - 10:41
शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ scanned.pdf 06/10/2022 - 10:40
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ scanned.pdf 02/21/2022 - 12:59
श्रम डेस्क सञ्चालन कार्यविधि २०७८ PDF icon श्रम डेस्क सञ्‍चालन कार्यविधि.pdf 01/05/2022 - 11:48
वैदेसिक रोजगारबाट फर्किएका तथा नेपालमा बसी कृषि पेशामा संलग्न युवा लक्षित व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ PDF icon युवा लक्षित कार्यविधि.pdf 01/05/2022 - 11:46
प्राङ्गारिक कौसी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ PDF icon प्राङ्गारिक कौशी खेती कार्यविधि.pdf 01/05/2022 - 11:42
कृषि यान्त्रीकरण तथा कृषि औजार उपकरण प्रवर्द्यनसम्बन्धी कार्यविधि ,२०७७ PDF icon कृषि यान्त्रिकरण कार्यविधि.pdf 01/05/2022 - 11:40
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका सहकारी नियमावली, २०७८ PDF icon Sahakari Niyamawali Bu Na Pa final.pdf 11/22/2021 - 10:30
उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड. PDF icon उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड.pdf 09/16/2021 - 13:28
आर्थिक ‌ऐन, २०७८ PDF icon arthik aijn 078.pdf 08/27/2021 - 14:48
भाषा ,साँस्कृति र ललितकला को संरक्षण र बिकास कार्य संचालन कार्यबिधि,२०७५ PDF icon भाषा ,साँस्कृति र ललितकला को संरक्षण र बिकास कार्य संचालन कार्यबिधि,२०७५.pdf 08/15/2021 - 15:48
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf 08/13/2021 - 14:07
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका कर्मचारीको आचार संहिता, २०७७ PDF icon कर्मचारी आचारसंहिता २०७७.pdf 08/13/2021 - 14:05
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ PDF icon अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण कार्यविधि.pdf 08/13/2021 - 14:02
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका स्वयं सेवक परिचालन निर्देशिका २०७७ PDF icon बूनपा स्वयम् सेवक परिचालन निर्देशिका २०७७.pdf 07/26/2021 - 14:07
बूनपा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ PDF icon बूनपा स्वयम् सेवक परिचालन निर्देशिका २०७७.pdf 07/26/2021 - 14:04
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७ PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७.pdf 07/26/2021 - 13:59
बूनपा मर्मत सम्भार कोष सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ PDF icon बूनपा मर्मत सम्भार कोष सञ्_चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf 07/26/2021 - 13:57
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधी,२०७७ PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि २०७७.pdf 06/27/2021 - 21:02
सार्वजनिक जग्गा तथा सरकारी सम्पती संरक्षण र उपयोग सम्बन्धि कार्यविधी,२०७७ PDF icon सार्वजनिक जग्गा तथा सरकारी सम्पत्ति संरक्षण र उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf 06/27/2021 - 21:00
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf 06/27/2021 - 20:57
स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ PDF icon स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf 06/27/2021 - 20:55
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन,२०७७ PDF icon बूनपा नगर प्रहरी ऐन २०७७.pdf 06/27/2021 - 20:46
बुढानिलकण्ठ पर्यटन बोर्ड (गठन तथा संचालन ) कार्यविधि, २०७७ PDF icon बूढानीलकण्ठ पर्यटन बोर्ड (गठन तथा संचालन कार्यविधि) २०७६.pdf 06/27/2021 - 20:44
नगर महिला विकास समन्वय समिती कार्यविधि,२०७७ PDF icon नगर महिला विकास समन्वय समति कार्यविधि, २०७७.pdf 06/27/2021 - 20:42
घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ PDF icon घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf 06/27/2021 - 20:41
कर्मचारी आचारसंहिता २०७७ PDF icon कर्मचारी आचारसंहिता २०७७.pdf 06/27/2021 - 20:38
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको महिला उद्यमशिल तालिम तथा रोजगार विकास समिति संचालन कार्यविधि , २०७६ PDF icon Buddhanilkantha Mahila Rojgar Karyabidhi.pdf 08/14/2020 - 12:05
स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ PDF icon Buddhanilkantha Swastha Nirdesika.pdf 08/14/2020 - 12:03
स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी ऐन , २०७५ PDF icon Buddhanilkantha Upovokta Aen.pdf 08/14/2020 - 12:02
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा संचालन कार्यविधि ,२०७५ PDF icon टोल बिकास संस्था (गठन तथा परिचालन ) कार्यबिधि ,२०७५.pdf 08/14/2020 - 12:00
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता ,२०७५ PDF icon Buddhanilkantha Padhadhikari Aachar Sanhita.pdf 08/14/2020 - 11:59
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको नगर सभा संचालन कार्यविधि , २०७५ PDF icon Buddhanilkantha Nagarsabha Karyabidhi.pdf 08/14/2020 - 11:58
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि , २०७५ PDF icon Buddhanilkantha Marmat Sambhar Karyabidhi.pdf 08/14/2020 - 11:57
बूढानीलकण्ठ नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५ PDF icon Buddhanilkantha Karyapalika Niyamawali.pdf 08/14/2020 - 11:56
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको बहाल कर नियमावली ,२०७५ PDF icon Buddhanilkantha Bahal Kar Biniyamawali.pdf 08/14/2020 - 11:55
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ PDF icon Buddhanilkantha Apangata ID Card Karyabidhi.pdf 08/14/2020 - 11:54
भवन निर्माणको लागि नक्शा पास गर्न अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु PDF icon Basic-Bylaw-modified-for-traditional-settlements.pdf 02/18/2018 - 11:47
पुननिर्माण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ PDF icon गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf 02/18/2018 - 11:05
स्थानीय सरकार सञ्चालन एेन PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf 02/08/2018 - 14:18
नगरपालिका विनियोजन एेन, २०७४ PDF icon बिनियोजन ऐन-२०७४.pdf 07/18/2017 - 17:46
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका भित्र श्रावण १ , २०७४ देखी लागु भएको आर्थिक एेन । PDF icon आर्थिक ऐन 2074.pdf 07/18/2017 - 17:31