FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents Post date
उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड. PDF icon उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड.pdf 09/16/2021 - 13:28
आर्थिक ‌ऐन, २०७८ PDF icon arthik aijn 078.pdf 08/27/2021 - 14:48
भाषा ,साँस्कृति र ललितकला को संरक्षण र बिकास कार्य संचालन कार्यबिधि,२०७५ PDF icon भाषा ,साँस्कृति र ललितकला को संरक्षण र बिकास कार्य संचालन कार्यबिधि,२०७५.pdf 08/15/2021 - 15:48
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf 08/13/2021 - 14:07
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका कर्मचारीको आचार संहिता, २०७७ PDF icon कर्मचारी आचारसंहिता २०७७.pdf 08/13/2021 - 14:05
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ PDF icon अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण कार्यविधि.pdf 08/13/2021 - 14:02
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका स्वयं सेवक परिचालन निर्देशिका २०७७ PDF icon बूनपा स्वयम् सेवक परिचालन निर्देशिका २०७७.pdf 07/26/2021 - 14:07
बूनपा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ PDF icon बूनपा स्वयम् सेवक परिचालन निर्देशिका २०७७.pdf 07/26/2021 - 14:04
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७ PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७.pdf 07/26/2021 - 13:59
बूनपा मर्मत सम्भार कोष सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ PDF icon बूनपा मर्मत सम्भार कोष सञ्_चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf 07/26/2021 - 13:57
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधी,२०७७ PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि २०७७.pdf 06/27/2021 - 21:02
सार्वजनिक जग्गा तथा सरकारी सम्पती संरक्षण र उपयोग सम्बन्धि कार्यविधी,२०७७ PDF icon सार्वजनिक जग्गा तथा सरकारी सम्पत्ति संरक्षण र उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf 06/27/2021 - 21:00
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf 06/27/2021 - 20:57
स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ PDF icon स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf 06/27/2021 - 20:55
बुढानिलकण्ठ पर्यटन बोर्ड (गठन तथा संचालन ) कार्यविधि, २०७७ PDF icon बूढानीलकण्ठ पर्यटन बोर्ड (गठन तथा संचालन कार्यविधि) २०७६.pdf 06/27/2021 - 20:44
नगर महिला विकास समन्वय समिती कार्यविधि,२०७७ PDF icon नगर महिला विकास समन्वय समति कार्यविधि, २०७७.pdf 06/27/2021 - 20:42
घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ PDF icon घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf 06/27/2021 - 20:41
कर्मचारी आचारसंहिता २०७७ PDF icon कर्मचारी आचारसंहिता २०७७.pdf 06/27/2021 - 20:38
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको महिला उद्यमशिल तालिम तथा रोजगार विकास समिति संचालन कार्यविधि , २०७६ PDF icon Buddhanilkantha Mahila Rojgar Karyabidhi.pdf 08/14/2020 - 12:05
स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ PDF icon Buddhanilkantha Swastha Nirdesika.pdf 08/14/2020 - 12:03
स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी ऐन , २०७५ PDF icon Buddhanilkantha Upovokta Aen.pdf 08/14/2020 - 12:02
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा संचालन कार्यविधि ,२०७५ PDF icon टोल बिकास संस्था (गठन तथा परिचालन ) कार्यबिधि ,२०७५.pdf 08/14/2020 - 12:00
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता ,२०७५ PDF icon Buddhanilkantha Padhadhikari Aachar Sanhita.pdf 08/14/2020 - 11:59
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको नगर सभा संचालन कार्यविधि , २०७५ PDF icon Buddhanilkantha Nagarsabha Karyabidhi.pdf 08/14/2020 - 11:58
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि , २०७५ PDF icon Buddhanilkantha Marmat Sambhar Karyabidhi.pdf 08/14/2020 - 11:57
बूढानीलकण्ठ नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५ PDF icon Buddhanilkantha Karyapalika Niyamawali.pdf 08/14/2020 - 11:56
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको बहाल कर नियमावली ,२०७५ PDF icon Buddhanilkantha Bahal Kar Biniyamawali.pdf 08/14/2020 - 11:55
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ PDF icon Buddhanilkantha Apangata ID Card Karyabidhi.pdf 08/14/2020 - 11:54
भवन निर्माणको लागि नक्शा पास गर्न अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु PDF icon Basic-Bylaw-modified-for-traditional-settlements.pdf 02/18/2018 - 11:47
पुननिर्माण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ PDF icon गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf 02/18/2018 - 11:05
स्थानीय सरकार सञ्चालन एेन PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf 02/08/2018 - 14:18
नगरपालिका विनियोजन एेन, २०७४ PDF icon बिनियोजन ऐन-२०७४.pdf 07/18/2017 - 17:46
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका भित्र श्रावण १ , २०७४ देखी लागु भएको आर्थिक एेन । PDF icon आर्थिक ऐन 2074.pdf 07/18/2017 - 17:31