FAQs Complain Problems

समाचार

सम्पर्क

हात्तीगौडा, काठमाण्डौ 

सम्पर्क फोन:९७७ ४-३७२७२५

ईमेलः  info@budhanilkanthamun.gov.np

          budhanilkanthamun@gmail.com

 

जनप्रतिनिधि विवरण

नगरपालिका कर्मचारी विवरण

वडा कर्मचारी विवरण

 

 

वडा कार्यालय सम्पर्क विवरणः

वडा नं फोन नं ईमेल
वडा नं १ 01-4371647 bunapaward1@gmail.com
वडा नं २ 01-4372746 bunapaward2@gmail.com
वडा नं ३ 01-4370131 bunapaward3@gmail.com
वडा नं ४ 01-4371419 bunapaward4@gmail.com
वडा नं ५ ०1-4371647 bunapaward5@gmail.com
वडा नं ६ ०1-4370148 bunapaward6@gmail.com
वडा नं ७ ०1-4372871 bunapaward7@gmail.com
वडा नं ८ ०1-4371015 bunapa8ward@gmail.com
वडा नं ९ ०1-4372069 bunapaward9@gmail.com
वडा नं १० 01-4811412 bunapaward10@gmail.com
वडा नं ११ 01-4820825 bunapaward11@gmail.com
वडा नं १२ 01-4812065 bunapaward12@gmail.com
वडा नं १३ 01-5128084 bunapaward13@gmail.com

 

 

 

सम्पर्क फोन:९७७ ४-३७२७२५

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !