FAQs Complain Problems

News and Notices

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरुको विवरण संकलनको म्याद थप सम्बन्धमा

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरुको विवरण संकलनको म्याद थप सम्बन्धमा ।

(यस प्रयोजनको लागि आवश्यक फारम यसैसाथ संलग्न गरिएको छ ।)

नगरस्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन भएका योजनाहरुको विवरण

मिति २०७९ जेठ १९ गतेदेखि २०७९ आषाढ ९ गतेसम्म नगरस्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन भएका योजनाहरुको विवरण

वृत्ति मेला आयोजना हुने सम्बन्धमा

वृत्ति मेला आयोजना हुने सम्बन्धमा

(श्री सबै वडा कार्यालय र सम्पूर्ण माध्यमिक तह सञ्चालित विद्यालयहरु)

Pages