FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्री सवै वडा कार्यालयहरु बूढानीलकण्ठ नगरपालिका

बाेलपत्र स्विकृत गर्ने अाशयको सार्वजनिक सूचना

बूढानीलकण्ठ न‍पा स्रोत नक्साङकन विवरण

सौर्य सडक बत्ति सम्बन्धि सुचना

नेपाल सरकार (मन्त्री परिषदको) को मिति २०७२/१०/८ को बैठकबाट “जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी ”, २०७२ स्विकृत भएको छ। सो कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम नगरपालिका क्षेत्र भित्रका उपभोक्ता समितिहरु, नागरिक सचेतना केन्द्र , टोल विकास संस्था र सार्वजानिक निकायलेतोकिएको ल

Pages