FAQs Complain Problems

जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको पदबहालपछि हालसम्म सम्पादन भएका कार्यहरुको संक्षिप्त प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. २०७४। ०७५ देखि २०७८।०७९ को अर्ध वार्षिक सम्म

फाईल लिंकः

https://budhanilkanthamun.gov.np/sites/budhanilkanthamun.gov.np/files/do...