FAQs Complain Problems

मृगौला प्रत्यायोजन गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुद्धण्ड पक्षाघातका बिरामीहरुलाई नाम दर्ता गराउन हुन बारे सूचना !!

मृगौला प्रत्यायोजन गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुद्धनड पक्षाघातका बिरामीहरुलाई नाम दर्ता गराउन हुन बारे सूचना !!