FAQs Complain Problems

उद्यम योजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (CWISH) द्वारा सञ्चालित परियोजनाको लागि सूचनामा संलग्न व्यहोरा बमोजिमको प्रस्तावना बनाई CWISH को कार्यालयमा पेश गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।