FAQs Complain Problems

निकुञ्‍ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको पाँच वर्षीय व्यवस्थापन योजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको लिखित राय सुझाव माग गरिएको सार्वजनिक सूचना

शिवपुरी नागार्जुन राष्‍ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको निकुञ्‍ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको पाँच वर्षीय व्यवस्थापन योजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको लिखित राय सुझाव माग गरिएको सार्वजनिक सूचना