FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं १

२०६८को जनगणना अनुसारको जनसंख्या विवरण 

सि.न घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या महिला  पुरुष
११२१ ४६९८ २३०५ २३९३

वार्ड नं १ को निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु

सि.न नाम थर पद सम्पर्क नं
सुरेन्द्र लामा वडा अध्यक्ष 9851036011
चण्डिका रैला महिला सदस्य 9843303196
कल्पना नेपाली दलित महिला सदस्य 9808011296
श्याम तामाङ्ग सदस्य 9841345503
नविन श्रेष्ठ सदस्य 9851008620

वार्ड नं १ का कर्मचारीहरु

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नं कार्यलयको फोन नं 
1        
         

 

Nepali
Ward Contact Number: 
01-4371647