FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं ३

२०६८को जनगणना अनुसारको जनसंख्या विवरण 

सि.न घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या महिला  पुरुष
१२३१ ५३७२ २६३७ २७३५

 

 

Nepali
Ward Contact Number: 
01-4370131
Weight: 
0