FAQs Complain Problems

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरुको विवरण संकलन सम्बन्धमा

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरुको विवरण संकलन सम्बन्धमा (यस नगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गर्ने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महानुभावहरु)