FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रावधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

बोलपत्र मुल्याङ्कन स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

अस्पताल निर्देशक (नवौँ) पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना

अस्पताल निर्देशक (नवौँ) पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना

भेडा बाख्रामा लाग्‍ने पि.पि.आर. भ्याक्सिनेशन सम्बन्धी सूचना

भेडा बाख्रामा लाग्‍ने पि.पि.आर. भ्याक्सिनेशन सम्बन्धी सूचना

Pages