FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वार्षिक नगर विकास योजना २०७९-८०

माथिको QR code Scan गरेर पनि फाईल डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।

किताब लिङ्कः 

https://budhanilkanthamun.gov.np/sites/budhanilkanthamun.gov.np/files/do...

निबन्ध नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

टोल विकास संस्था गठन गरी सूचीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना

टोल विकास संस्था गठन गरी सूचीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना

कार्यविधि लिंकः

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

Pages