FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्ने आशको सूचना ! - ज्येष्ठ नागरिक पार्क(९), ज्येष्ठ नागरिक भवन (१०)

चमेना गृह सञ्‍चालन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

चमेना गृह सञ्‍चालन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Notice of Expression of Interest (EoI)

Conducting Training with On-The-Job-Training (OJT) -1696 Hrs on Professional Cook

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

Pages