FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सौर्य सडक बत्ति सम्बन्धि सुचना

नेपाल सरकार (मन्त्री परिषदको) को मिति २०७२/१०/८ को बैठकबाट “जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी ”, २०७२ स्विकृत भएको छ। सो कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम नगरपालिका क्षेत्र भित्रका उपभोक्ता समितिहरु, नागरिक सचेतना केन्द्र , टोल विकास संस्था र सार्वजानिक निकायलेतोकिएको ल

नगरबासीमा अनुरोध

नेपाल सरकार बूढानीलकण्ठ नगरपालिका कार्यालय गोल्फुटार, काठमाण्डौ सार्वजनिक सूचना “ फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा २ (ण) मा सार्वजनिक स्थलमा टाँसीएको पोष्टर, पम्प्लेट समेत फोहोर मैलाको परिभाषा भित्र पर्ने र फोहोरमैला संङ्कलन भन्नाले सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएको पोष्टर पम्प्लेट उप्काई संकलन गर्ने

Pages