FAQs Complain Problems

समाचार

Search

Search results

 1. आधारभूत तह (कक्षा ८) परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धी सूचना

  ... तथा खेलकूद महाशाखाको आधारभूत तह (कक्षा ८) परीक्षाको ...

  ictv - 02/24/2022 - 14:42

 2. आधारभूत तह (कक्षा ८) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

  आधारभूत तह (कक्षा ८) परीक्षाको ...

  ictv - 04/12/2023 - 10:20

 3. नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार

  ... र नियमन, (२) आधारभूत तथ्याकं सड्ढलन र ... सञ्चार, प्रविधियुक्त आधारभूत तथ्याकंको सकंलन र ... अन्य कार्य । ज. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा ...

  ictv - 07/19/2022 - 21:43

 4. नगरपालिकाको काम कर्तवय र अधिकार

  ... र नियमन, (२) आधारभूत तथ्याकं सड्ढलन र ... सञ्चार, प्रविधियुक्त आधारभूत तथ्याकंको सकंलन र ... अन्य कार्य । ज. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा (१) ...

  ictv - 08/24/2021 - 12:59

 5. भेरोसेल (Verocell) खोपको पहिलो मात्रा लगाउने सम्बन्धमा - असोज १२ र १३ गते

  ... वडा नं. ०१ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, ... वडा नं. ०४ श्री राम आधारभूत विद्यालय, पासिकोट ...

  ictv - 09/26/2021 - 15:48

 6. बूढानिलकण्ठ नगरपालिका यँहाहरुको हार्दिक स्वागत गर्दछ।

  ... शहरीकरणको कारण नगरको आधारभूत सुविधा र सौन्दर्यको ...

  ictv - 08/24/2021 - 13:03