FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पशु सेवा शाखाबाट सञ्‍चालन हुने कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना

पशु सेवा शाखाबाट सञ्‍चालन हुने कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।१०।२५)

कक्षा ८ को परीक्षा तथा IEMIS सम्बन्धमा

कक्षा ८ को परीक्षा तथा IEMIS सम्बन्धमा (श्री कक्षा-८ सञ्‍चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरु, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका)

कक्षा ८ को परीक्षा सम्बन्धी सूचना

कक्षा ८ को परीक्षा सम्बन्धी सूचना (श्री सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौँ)

राष्ट्र‍पति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता २०७९ सञ्‍चालन सम्बन्धमा

राष्ट्र‍पति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता २०७९ सञ्‍चालन सम्बन्धमा (श्री यस नगरपालिकास्थित सामुदायिक र संस्थागत माध्यमिक विद्यालयहरु)

बोयर बोका वितरण कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना

बोयर बोका वितरण कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।१०।१५)

Pages