FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना

बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना (दोस्रो सूचना प्रकाशित मिति २००७९।१०।१५)

आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा

श्री यस नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरु सबै,

एक जना शिक्षक सहित विद्यार्थी सहभागी गराउने सम्बन्धमा

एक जना शिक्षक सहित विद्यार्थी सहभागी गराउने सम्बन्धमा (श्री सम्पूर्ण सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरु)

Pages