FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरुको विवरण संकलन सम्बन्धमा

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरुको विवरण संकलन सम्बन्धमा (यस नगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गर्ने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महानुभावहरु)

वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
(श्री वडा अध्यक्षज्यू)
वडा कार्यालय सबै,
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका ।

योजना सम्पन्न गरी भुक्तानीको लागि पेश गर्ने सम्बन्धमा

योजना सम्पन्न गरी भुक्तानीको लागि पेश गर्ने सम्बन्धमा 

(श्री वडा अध्यक्षज्यू)

वडा कार्यालय सबै,

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका ।

Pages